Referenser

Vi är proffs på betonghåltagning. Våra måtton är effektivitet och professionalism, både när det kommer till service och hantverk. Vår personal är kunnig och har alltid tillgång till de senaste tekniska hjälpmedlen. Oavsett om du vill ha en standardlösning eller behöver hjälp med en riktigt krånglig utmaning kan vi leverera en lösning av hög kvalitet. Här kan du läsa mer om några av våra betonglösningar.

Landvetter Flygplats LJ Mark

Ombyggnation av brunnsbetäckningar inne på flygfältet. Projektet innebar bortsågning av 70 cm tjocka betongväggar runtom två stycken installationsbrunnar. Då risken …

Läs mer

Skandiahamnen Skanska

Förstärkningsarbete av kajkonstruktion. För att förstärka kajkonstruktion har kantbalk delvis rivits och 75-tons pollare har ersatts med 150-tons pollare. Projektet …

Läs mer
Referens

Varuhuset Femman PEAB

Under vårt arbete i Varuhuset Femman har fokus legat på flexibilitet. Alla arbeten har skett mellan 20.00–06.00 för att inte …

Läs mer