Wiresågning Västlänken E02 NCC Sverige AB

Sedan 2019 har Betonghåltagning i Göteborg AB haft ett nära samarbete med NCC där vi har levererat håltagningstjänster i Västlänken-projektet. Bland annat tog Robin Borgh, platschef på NCC, kontakt med Betonghåltagnings Bill Dahlin för att se om bolaget kunde kapa balkar 13–18 meter ner i lera.

Tillsammans med BAB Rörtryckning kom man fram till en tänkbar lösning som senare presenterades för NCC och Trafikverket. Kort därefter fick bolagen förtroendet att konstruera den lösning som presenterats och senare utfördes arbetet – mellan mars och augusti 2022.

Projektet föll väl ut med ett lösningsorienterat samarbete mellan alla inblandade parter och enligt Bill Dahlin var och är lösningen unik.

– Hela projektet har varit speciellt och det här är en lösning som mig veterligen aldrig tidigare gjorts. Att först komma på en tänkbar lösning, konstruera och bygga utrustningen för att sedan klura ut hur alla moment skulle utföras var en stor utmaning, men också en fantastiskt spännande sådan. Vi hoppas på fler liknande projekt framöver, avslutar han.