Skandiahamnen Skanska

Oktober 2014 - Januari 2015

Förstärkningsarbete av kajkonstruktion.
För att förstärka kajkonstruktion har kantbalk delvis rivits och 75-tons pollare har ersatts med 150-tons pollare.

Projektet omfattade borrning av 1940 stycken Ø40 mm hål i befintlig kantbalk, totalt ca 2 600 borrmeter. I projektförutsättningar gällde att hamnen är ”aktiv”, således fick arbetena anpassas till godstrafiken med fartyg och containerkranar såväl som till det Göteborgska vintervädret.