Pater Noster Havator

2002 fick vi i uppdrag av Havator att frigöra fyren Pater Noster. I uppdraget ingick att såga loss fyren från fundamenten som sedermera lyftes bort och renoverades.