Vagnhallen Majorna Kålltorps Bygg

Borrning i befintliga limträbalkar där vi själva utformat en unik lösning för borrningsprojektet pga den extremt höga precisionen.
Tack vare vår långa erfarenhet i branschen tog vi fram en lösning.