Kompassen Köpcentrum RO-Gruppen Göteborg

Ombyggnationen av köpcentrumet Kompassen är ett omfattande arbete där stora förändringar skett både in- och utvändigt. Här har vi bland annat rivit fasadelement och klippt bort de två utvändiga gångbroarna som tidigare förenade två fastigheter. Invändigt har vi vajersågat rundhål för trappa samt gjort flera valvöppningar för hissar och rulltrappor.

En del invändig rivning med robot utrustad med gripklo/sax, försänkningar i golv för kolfiberfärstärkningar och sågning av gropar för smidesfundament har också gjorts.