Gothia Towers Peab Sverige AB

Göteborgs paradskrapor är numera tre till antalet. Vi fick hedersuppdraget att göra all håltagning i det nya tornet och vid tillbyggnaden av nya våningsplan på mittentornet. Dessutom ansvarade vi för sågning och borrning vid den invändiga ombyggnationen.