Fyrfaldig vinnare Demcon

Demcon är en av Sveriges viktigaste mässor för demoleringsbranschen, och det är väldigt kul att se att det konstanta arbetet vi genomför för att förbättra och utveckla Betonghåltagning till nästa nivå ges uppskattning.

Stort tack till alla medarbetare, kunder, juryn och Demcon som varit med och gjort detta möjligt.

Årets Håltagningsentreprenör 2022: Betonghåltagning i Göteborg
Ett sant familjeföretag inom håltagning och rivning som med 40 år på nacken bidragit till att lyfta hela branschens professionella aktörer inom betonghåltagning.

Årets Håltagningsprojekt 2022: Betonghåltagning i Göteborg
För att tillhandahållit avancerade håltagningstjäntster i ett lika komplext byggnadsprojekt i Västlänken och för att ha levererat en smart och aldrig tidiagre prövad håltagningslösning tilldelas priset för Årets Håltagningsprojekt till Betonghåltagning i Göteborg.

Säkerhets & Arbetsmiljöpriset 2022: Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg
För sitt målmedvetna arbete att utveckla och förbättra kunskapen om arbetsmiljörisker i sitt eget bolag och inom branschorganisationen Byggnadsberedning, BFB, och för sitt generösa engagemang inom föreningens utbildningsutskott samt det faktum att Linda är BFBs första kvinnliga ordförande tilldelas Svenska Demoleringsprisets Säkerhets- & Arbetsmiljöpris 2022 till Linda Dahlin.

Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”
En sann håltagarsjäl som sedan mitten av 1970-talet skänkt sitt liv till betonghåltagning i alla dess former. Arbetar i det egna bolaget sedan 40 år tillbaka och numera sida vid sida med sina barn. Det Svenska Demoleringsprisets Honorary Award tilldelas Bill Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg