Håltagning

Betonghåltagning – en flexibel problemlösare

Fördelarna med håltagning i betong, gjorda i efterhand med diamantverktyg, är många. Framförallt får du en effektivare, renare, exaktare och mer ekonomisk lösning. Vi kan hjälpa dig med allt från håltagningar för VVS- och elinstallationer, sömborrning för borttagning av grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar till uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer vid fastighetsrenoveringar. Vi har alltid en stor del av våra verktyg med oss i våra bilar och är tillgängliga för att kunna rycka ut akut om så krävs.

Rivning av betongkonstruktioner kan i de flesta fall utföras med hjälp av robotar.
Fördelarna med robotar kontra traditionell handrivning är många. Det är snabbare, effektivare, mer kostnadseffektivt och framför allt mer ergonomiskt och arbetsmiljövänligt.
Våra robotar kan utrustas med verktyg för bilning, betongklippning, schaktning samt rivning med grip. Uttransport av rivningsmaterial kan med fördel ske av våra bobcats/grävmaskiner försedda med partikelfilter, vilket reducerar utsläppen av farliga partiklar i avgaser med upp till 97%.

Vår utrustning

Vår maskinpark är modern och håller hög kapacitet. Vi arbetar med håltagning från 10–1080 mm i diameter och betongsågning i material som är upp till 70 cm tjocka. I maskinparken har vi både standard- och specialverktyg. Vi arbetar i stor utsträckning med vattenkylda diamantverktyg, en lösning som eliminerar dammbildning nästan helt och hållet. De moderna verktygen möjliggör exakt placering och dimensionering av hålen vilket leder till att behovet av efterlagning är litet.

I maskinparken finns bland annat:

  • Wiresågar
  • Djupsågningsriggar
  • Rivningsrobotar (350 kg–3,1 ton) samt tillbehör t.ex. rivningsgrip, betongsax/klipp och skopor.
  • Hydralspräck
  • Grävmaskin (5,5 ton)
  • Bobcats
  • Asfaltssågar