Landvetter Flygplats LJ Mark

Maj 2015

Ombyggnation av brunnsbetäckningar inne på flygfältet.
Projektet innebar bortsågning av 70 cm tjocka betongväggar runtom två stycken installationsbrunnar. Då risken för att sättningar skulle uppstå på landningsbanan fanns inga möjligheter att schakta runt brunnarna. Genomsågning var således tvunget att ske inifrån brunn.

Då projektförutsättningarna krävde en utförandetid på maximalt två dagar, samt att slamvatten ej fick kontaminera brunnar eller landningsbana utfördes arbetet i skift dygnet runt samt att slamvattnet omhändertogs och renades på plats.