Stora Hamnkanalen Norra Hamngatan, Peab Anläggning

Hösten 2014 - Våren 2015

Nybyggnation och renovering av Kanalmuren till Göteborgs äldsta hamn. Rustbädden på vilken den gamla muren vilade har av erosion syresatts och således börjat ruttna. För att bevara utseendet på den nya muren har krönstenen från den gamla muren återanvänts.

För att kunna återanvända den gamla krönstenen har dessa stenar fått restaureras. Stenarna har renbilats från gammalt bruk, ca 500 Ø20 mm hål har borrats och injekterats med gängstänger. Alla stenar har därefter återmonterats på den nya muren, där ytterligare ca 500 hål har borrats med inpassning sten för sten.