Annedalsskolan Tage & söner i Varberg

Hösten 2013 - Våren 2015

Renovering, om- och tillbyggnad av kulturminnesförklarad skola uppförd under 1880-talet.
Entreprenaden har varit ett av Göteborgs Stads samverkansprojekt ”Rena Byggen”, vars syfte har varit att hitta effektiva metoder för att förhindra svart arbetskraft och öka sund konkurrens inom byggsektorn.

Under hösten 2013 startade arbetet med att renovera och anpassa Annedalsskolan efter dagens normer och krav. Då byggnaden är kulturminnesförklarad och ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram, samt skicket på befintlig stomme och det omfattande stomarbetet har projektet krävt försiktighet och betydande förstärkningsåtgärder.

Arbetena har bland annat omfattat:

  • 80-talet nya väggöppningar, komplett med smidesförstärkningar.
  • Förstärkningsarbete av stomväggar med nya betongpelare.
  • Rivning och nivåanpassning av bottenplatta för nya isolerade golv.
  • Spräckning av berg för nya hissgropar.
  • Komplett håltagning för nya installationer.